Et av sommerens store høydepunkter – storseifiske

Et av årets store høydepunkt for oss er uten tvil sommerfiske etter storsei. Vi har hatt flere turer med bra uttelling i år og med noen fantastiske bifangster underveis.

Øyvind med sei over 10 kg. Den nye Storm 360GT Biscay Minnow var et effektivt redskap for å lure opp seiene.

Som nevnt i tidligere rapporter hadde vi storfint besøk av Bilal og Daniel i begynnelsen av juni. Vi var skjønt enig i at vi burde satse på storsei i hvert fall en av de fire dagene de var her. Siden været var best den første kvelden de ankom bestemte vi oss for å kjøre ut mot storseiplassene. Da vi fant storseien var det bare å slippe ned og sveive opp. Det er som regel det mest effektive på storsei når fisken ikke jakter i overflata, men trolling med wobbler kan være like effektivt også.

Wobbler er effektivt til storsei.

Nytt av året var Storm 360GT Biscay Minnow. Disse jiggene er meget bra til storsei, og leverte mange bra fisk.

De nye småjiggene er nydelig jigger, både for fisk og fisker.
Daniel med ny pers på sei.
Bilal med en skikkelig julegris av en sei.

Noen uker etterpå hadde vi også et helt fantastisk seifiske. Vi bestemte oss for å live-streame litt av fisket. (her og her for å se opptak). På denne turen hadde vi fantastisk vær og fikk flere store seier samt flere feite elvekjerringer (stortorsk).

Kim med dagens største sei. 12 kg.

Vi fikk fire kveiter under seifisket også, den ene tok på nedslipp!

Kim med kveite nr 4 i båten for dagen. Denne tok på en Storm 360GT Biscay Minnow på nedslipp.
Kveitehode.
Øyvind fikk også kveite denne dagen.

Kims største sei var 12 kg og var således dagens største sei.

Tor med 10+ sei

Vi hadde på noen skikkelige griser av noen seier på kvelden, dessverre datt de av på vei opp. Disse var betydelig større enn de vi hadde fått tidligere på dagen, men vi har lagt planer for å lure opp disse. Så det er bare å følge med videre!

Øyvind med storsei.
Dessverre datt denne av. Den var grisestor.

Mvh. Kim og Øyvind.

Kommentar