Sener og liner til havfiske

Nå nærmer det seg starten på et nytt konkurranse år for min del og forberedelsene er godt i gang. Tackler skal knytes og snellene skal fylles med ny line. Det finnes en mengde forskjellige sener og liner på markedet men hva skal brukes hvor? Skulle ønske jeg hadde fasiten men det har jeg nok ikke. Derimot har jeg gjort meg opp en mening om hva som fungerer best for meg.

Det viktigste for meg er og ikke overdimensjonere sener og liner. Jeg klarer ikke og se noen fordeler med og bruke «ankertau» som hovedline hvis man skal fiske etter mindre fisk. Jo tynnere line man har jo mindre avdrift vil man få. Dette fører igjen til at man kan fiske med lettere utstyr og har en bedre følelse med fisken. Det jeg tenker over når jeg skal ha ny line på snella mi er følgende: Hvor skal jeg fiske? Hva skal jeg fiske etter? Hvor stor fisk kan jeg få?  Hvor dypt skal jeg fiske?

Man trenger ikke bruddstyrke på 30kg på lina hvis man skal fiske etter fisk som ikke er større en 10kg…

Når man har bestemt seg for dimensjonen man ønsker på hovedlinen er det på tide og velge hvilken type line man vil ha. Her er det også mange muligheter. Man har f.eks liner som skifter farge hver tiende meter noe som er genialt for fiske etter arter som beveger seg i vannlaget. Får man fisk på 60meter er det bare og slippe ned til nøyaktig samme dyp igjen. Eller hvis man ser fisk på ekkoloddet på 40 meter er det bare og slippe ut 4 farger så vet du at du er på rette høyden.

Fisker man bare på bunn eller har man snelle med telleverk kan man gå for andre varianter.

Sufix PRO 8 er en line med høy bruddstyrke i forhold til tykkelsen noe som har flere fordeler. Skal man fiske veldig dypt får man plass til mere line på snella og mindre avdrift i vannet. Et annet alternativ er f.eks Sufix 832.

Dette er en line som tåler litt røffere bruk og er litt mindre utsatt for slitasje.

Når valget av line er tatt og snella er fyllt opp er det på tide og tenke på hva som skal være i andre enden av linen. Fortomsmatriale er i mine øyne like viktig som hovedlinen.

Her bruker jeg stort sett de samme kriteriene som for valg av line. For meg og mitt fiske betyr tynnere sene mer fisk. Skal jeg fiske veldig grunt etter mindre fisk velger jeg helst fluorkarbon som fortomsmatriale. Hvor mye det har og si at sena er «usynlig» i vannet vet jeg ikke men for meg er det nesten viktigere at den synker fire ganger raskere en vanlig monosene og tåler direkte slitasje som fiske-tenner og bunn godt. Jeg bruker dette mye som sleper materiale etter bunnfisk som f.eks flyndre.

På litt tyngre fiske bruker jeg Sufix superior. Dette er en monosene med høy knutestyrke og bruddstyrke. Den kommer i 0,60mm-1.40mm og vil dekke det meste av fisk man møter på i norske farvann.

Nå mangler man bare litt lokkemidler i enden av snøret så er man klar for mange gode fiske opplevelser

Skitt fiske!

Kommentar