Mormyshka tips.

For at en myshka skal fiske optimalt er du avhengig av at den står tilnærmet horisontalt i vannet. Dette får du til ved å knyte en knute på krokleggen istede for direkte i øyet på myshkaen. Med denne knuten holder myshkaen seg horisontal hele tiden og svømmer optimalt. Knyter du en låsende knute i øyet vil knuten flytte seg når småfisk napper. Tilslutt vil myshkaen stå lodrett i vannet og etter min mening ikke fiske optimalt lengre. 


Sjekk ut Normark sitt utvidet utvalg av mormyshka. Mange spennende nyheter. 

Tight Lines!

Kommentar