Romjulsmeite etter gjedde.

Ismeite er en forholdsvis enkel, men effektiv metode. Et fiske som krever lite utstyr, men som kan generere store fangster.

Det jeg ser som den største fordelen med ismeite er at små og utilgjengelige vann kan fiskes statisk med agnfisk nå som isen har lagt seg. En metode som helt klart er den som jeg tror det er vanskeligst for fisken å motstå. Dette er ikke noe fisken tar for at den «tror det er mat» eller den er «nysgjerrig» på hva det er. Dette er mat!

Et must å ha for dette fiske, er lang tang for krokløsning, avbiter, veienett, vekt, og en type isolerende underlag for fisken som ikke skal legges rett på isen eller i snøen. Minimum 200mm isbor om storfisken skulle komme.

IMG_1045

IMG_1050

Denne flotte Glomma-fisken var akkurat 120cm lang, og bikka 11,5 kg med 40grams margin. Den ble fanget på Finnskogen på en kilos brasme hengende på to stk VMC roundtreble BZ 8650 #4.

En viktig ting å huske i disse midtvinterstider er at å bedrive et sikkert C&R så bør det ikke være under -10 grader. Det bør også være vindstille så ikke øye og slimlag på fisken fryser når den skal måles, veies og fotograferes!

Godt nyttår, og tight lines!
-Rolf

Kommentar