På jakt etter storørreten i Randselva – del 1

Randselva er kjent for å huse en av Norges grovere ørretstammer, tyrifjordørreten (Salmo Trutta). Ørreten spiser seg stor i Tyrifjorden på krøkle, sik og røye og begynner sin gytevandring opp i Storelva før ferden ender i Randselva ved Viulfoss.

IMG_6681

Strekket fra Hvalsmoen og opp til kraftverket ved Viulfoss er kjent som det mest populære for stangfiske. Det tas årlig fisk på over 5kg og ofte større enn det også.

De siste årene har det blitt et mye større fokus på å bevare ørretstammen enn det har vært tidligere og det er innført største mål i elva på 60cm. Det skal Ringerikes Sportsfiskere ha honnør for. De legger ned mye arbeid i elva både gjennom klekkeri og stamfiske, samt dugnadsarbeid i de tilsluttende bekkene i området. Gamle holdninger til fisket er på vei ut og det praktiseres C&R i stedet for å kakke fisk. Tidligere har fisket i elva vært fordelt på to forskjellige fiskekort, et for hver side. Dette er nå slått sammen til étt kort som gjør det å forvalte elva mye lettere når reglene gjelder på begge sider av elva og ikke bare den ene.

Den største ørreten tatt på stang i Randselva er 12,7kg, den største som er tatt på flue er 10,6kg tatt i 2006.
Målet mitt de kommende ukene i september er å prøve å komme i kontakt med en av disse gigantiske ørretene.

IMG_6890

Første turen var en liten rekognoseringstur etter jobb med fiskestanga i hånda. Etter de siste dagenes ekstreme regnvær, gikk elva stor og farget. For en som ikke er kjent i elva enda var det ikke lett å finne en egnet plass for å fiske. Jeg prøvde først over noen strekke nedenfor kraftverket og fisket meg ned til et elvedele uten kontakt med fisk. Prøvde i hovedsak ut Rapala BX Minnow i forskjellige farger.

Utstyr: Kraftig utstyr må til for å hanskes med store ørreter, både for fisk og fisker. Når fisken kjøres er det en stor fordel at fighten kan gå fort og ikke over for lang tid fordi fisken da har lettere for å hente seg inn igjen. Det fiskes mest med flue i elva og to-hånds fluestenger beregnet på laksefiske er en gjenganger.

Til haspel fiske er en stang med god rygg å anbefale, gjerne med kastevekter fra 10-40gram.
Shimano Speedmaster 9″ 10- 30g eller 10″ 14-40g er fint. Snella bør være velfylt men det viktigste er at den har en jevn brems!
Av sene så velger jeg 0,30-0,35 monofilament av den grunn at den ikke slites like lett over elvestein som det multifilament gjør, i tillegg til at den har den tilgivende lille ekstra-strekken som ofte er forskjellen mellom en forbannet og en fornøyd fisker.
Wobblere bør rigges med hensyn til gjenutsetting av fisken og da helst med enkeltkroker eller én treblekrok.

wobles

I Randselva blir de største fiskene tatt etter mørkets frembrudd så jeg gleder meg til å se hva de kommende kveldene vil bringe!

Fortsettelse følger.
Skitt fiske!

Christian

Kommentar